Studyprog
$\int\limits_0^1{f(x)dx}$ integralının dəyərini təyin etmək üçün iki düyünlü Gaus dördününü programlaşdırın.

Giriş verilənləri

double function(double) prototipli test funksiyası.

Çıxış verilənləri

Bir həqiqi ədəd (vergüldən sonra 12 işarə dəqiqliyi ilə) — verilmiş integralın dəyəri.
Məhdudiyyətlər
Zaman məhdudiyyəti: 1 san.
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti: 64 Mb