Studyprog
$\int\limits_0^1 \dot x^2\,dt\to\textrm{min};\,\,x(0)=0,~x(1)=1$ məsələsinin həlli olan funksiyasını programlaşdırın.

Giriş verilənləri

Bir həqiqi ədəd: məsələni həll edən funksiyasini tapaq lazim olan t parametri.

Çıxış verilənləri

Bir həqiqi ədəd (vergüldən sonra14 işarə dəqiqliyi ilə) — məsələni həll edən funksiyanin t nöqtəsində dəyəri.
Məhdudiyyətlər
Zaman məhdudiyyəti: 1 san.
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti: 64 Mb